Бюлетень

Інформаційний бюлетень
Національної ради дитячих організацій України
друкуються матеріали із номерів Бюлетеня на допомогу керівникам, координаторам дитячих громадських формувань, організаторам дитячого відпочинку, оздоровлення


ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Починається новий навчальний рік.

До речі, більшість дитячих громадських формувань членів ФДО України, діє на базі закладів освіти, керують діяльністю дитячих організацій, об’єднань переважно педагоги.
Осінній період для ФДО України – особливий: у листопаді 1990 року утворилась Спілка піонерських організацій України, у вересні 1999 року СПОУ реорганізовано у Федерацію дитячих організацій (Спілку піонерських організацій) України.

Вірно каже народна мудрість: «Курчат рахують восени …»

Після літніх канікул у дітей багато цікавих вражень, привезених з дитячих оздоровчих закладів, з села, де мешкають бабуся з дідусем, з місця чи країни, де пощастило побувати на екскурсії, з туристичного походу чи мандрівки, після домашнього відпочинку. Враження різні, як і самі діти. Вони із задоволенням повертаються до своїх друзів, щоб поділитись з ними своїми емоціями, переживаннями, здобутками, ідеями.

Зустріч у колі друзів-спілчан відрізняється від зустрічі у класі, бо перша – не обов’язкова.

До дитячої громадської роботи діти повертаються самостійно, за власним бажанням.

На початку навчального року дуже важливо керівникам дитячих громадських формувань, що діють на базі навчальних закладів, будинків дитячої творчості, дитячих центрів, погодити свою діяльність з педагогічними, батьківськими радами освітніх закладів, обрати напрямки діяльності дитячих громадських організацій, об’єднань як складові загального процесу виховання підростаючого покоління, окреслити перспективи своєї діяльності з точки зору корисності дитячого гурту для дітей, їх батьків, навчального закладу.

Дитяче громадське об’єднання (організація) може діяти на базі навчального, позашкільного закладу виключно на підставі Статуту чи Положення дитячого об’єднання (організації). Якщо первинне дитяче формування входить до місцевої організації (міської, районної, обласної), то воно може діє за Статутом чи Положенням цієї організації. При цьому може мати власне Положення про свою організацію (об’єднання).

У разі самостійної діяльності первинного дитячого об’єднання (організації) необхідно його діяльність легалізувати шляхом повідомлення у органах місцевої влади.

Вирішення правового статусу організації (об’єднання) – перша умова її діяльності.

Головним завданням дитячих громадських формувань-членів ФДО України є програмна діяльність, що реалізується у вільний від навчання дітей час, організація різноманітних заходів, що будуються на пріоритетах дитячого громадського гурту:

– самоврядування дитячої громадської організації;

– особиста самореалізація дитини;

– колективні, творчі дитячі справи, що є корисними для дітей, їх гурту, суспільства;

– педагогічне забезпечення програмної діяльності дитячого гурту;

– добровільність, самодіяльність дитячого гурту;

– батьківська згода, підтримка діяльності дитячої громади;

– можливість соціально-громадського зростання у дитячій спілці її лідерів, активу;

– комфортність, рівність спілкування дітей у своєму добровільному гурті.

Важливість коректного педагогічного забезпечення діяльності дитячого громадського формування полягає у вивченні дорослими керівниками: по-перше, захоплень, інтересів, можливостей дітей, об’єднаних у громадському гурті; по-друге, зацікавленості, потреби у діяльності дитячого громадського гурту з боку педагогічного колективу, адміністрації, батьківської громадськості, органів місцевої влади; вибору пріоритетних напрямків діяльності дитячої громадської організації, які можуть стати складовими соціально-значимих програм, проектів вирішення сучасних проблем дитинства, удосконалення форм національного виховання дітей, створення умов розвитку дитячого потенціалу, формування у дітей потреби у здоровому способі життя, прагнення бути обізнаними громадянами, активними учасниками сучасного соціально-громадського розвитку.

Дитячий громадський гурт – унікальний сучасний інститут виховання, який матиме позитивні результати при умові участі у ньому зацікавлених, обізнаних на законах дитячого громадського руху дорослих і активних, прагнучих до нових знань, вмінь, корисних, цікавих справ дітей.

Вересень-жовтень – час старту нового етапу в житті дитячої громадської організації:

– створення проектів, програм своєї діяльності до наступних літніх канікул;

– проведення організаційних зборів керівних органів (ради, штабу, асамблеї), загальних зборів організації (збір, зліт, конференція);

– початок діяльності прес-центру;

– презентація своїх програм дітям, дорослим (марафон, гра-мандрівка, день відкритих дверей, фестиваль, майстер-клас, майданчик досвіду);

– спільна зустріч керівництва освітнього закладу, педагогічної ради, органу учнівського управління, батьківського комітету з членами органу дитячої громадської організації. Саме під час такої зустрічі ухвалюються рішення щодо реалізації спільних програм, проектів, укладається угода про співпрацю дитячої громадської організації з педагогічним колективом освітнього закладу.

Найголовнішими питаннями осіннього (організаційного) періоду в житті дитячого гурту є питання вибору програми своєї діяльності. Програма може мати комплексний характер (створення комплексу орієнтирів). Наприклад, сім веселкових програм-орієнтирів ФДО України чи Веселковий марафон дитячої творчості. Можна обрати одну програму чи взяти один орієнтир діяльності дитячого гурту і навколо нього будувати всю роботу. Наприклад, програма-орієнтир ФДОУ “Котигорошко”.

Створюючи програму, необхідно включити до неї заходи, спрямовані на залучення до дитячого гурту нових друзів, поповнення його за рахунок дітей, котрі не входили до громадського об’єднання. Важливо не забути про малечу, групи-супутники дитячих громадських організацій. Започаткуйте для маленьких друзів гру-мандрівку до дитячої організації, що діє у школі, районі, селі, місті. Переможці такої гри навесні зможуть одержати від дитячої організації складніші завдання, а діти, котрим виповниться 10 років, за їх бажанням та згодою їх батьків, стануть членами дитячої організації.

Має переваги, відома, цікава дитяча громадська організація у дитячому середовищі своїми справами, ідеями, досвідом. Керівники дитячих організацій (об’єднань) повинні акцентувати свою увагу на необхідності створення умов для виявлення, навчання, підтримки лідерського ланцюжка дитячого гурту. Активу дитячої спільноти необхідно мати своїх громадських вчителів, дорослих людей, які зможуть передати свій досвід громадської роботи, підтримати чи, навпаки, коректно запобігти псевдо лідерству. Школа спілкування, школа практичного лідерства, реальної підтримки з боку дитячого гурту, виховання прагнення зростання у дитячому колективі – запорука успіху роботи з дитячим активом.

Важливою умовою сучасної дитячої громадської організації є її самодіяльний, відкритий характер.

Дитяча громадська організація не повинна перетворитись з організації управління дітей в організацію вирішення шкільних проблем.

Керівникам дитячої громадської організації (об’єднання) необхідно створити чітку систему співпраці з органами учнівського (шкільного) врядування.

Термін “дитяче самоврядування” – відзнака діяльності виключно дитячого громадського формування.

Трансформування традиційних форм діяльності дитячої громадськості у освітньо-виховний процес може мати псевдопедагогічні наслідки.

Неможливим є використання програм дитячої громадської організації у загальному виховному процесі освітнього закладу, розрахованого на всіх учнів. Будь-яка програма чи програмний захід дитячої організації можуть використовуватись іншими організаціями, установами за погодженням дитячого формування, його керівного органу.

Саме на початку нового етапу становлення, розвитку дитячого громадського формування необхідно вирішити організаційні питання структурного будівництва. Організація обов’язково передбачає:

– мікро-групи (установлення та дотримання правил, законів; керівні органи складаються з дитячих і дорослих підрозділів; чіткий регламент роботи; план діяльності за програмами);

– членські внески (встановити розмір внесків, термін їх збору, систему планування їх використання, контролю за цим). Необхідно пам’ятати, що діти самостійно сплачувати внески не можуть, за них це роблять батьки. Йдеться про батьківський внесок на розвиток дитячої організації, що є підтвердженням батьківського погодження на участь дитини у дитячому громадському формуванні, є гарантом діяльності дитячого гурту;

– запровадження символіки дитячого формування. Кожна дитяча організація (об’єднання) обирає свою символіку: може використовувати символіку ФДО України, а може створити власну, яка обов’язково матиме елементи символів Федерації чи її членів (веселка, лелеченя тощо).

Осінній період у житті дитячого гурту – час відновлення, розвитку, удосконалення чи початку діяльності дитячої громадської структури, але обов’язково ігрової, романтичної, відкритої, цікавої і корисної.

Дитяча громадська організація діє на базі освітнього закладу

Школа – громадсько-державна навчально-виховна установа, діяльність якої ґрунтується на використанні культурних та освітніх здобутків, прогресивних традицій, орієнтується на перспективу розвитку її духовного та інтелектуального потенціалу.

У школі діти залучаються до навчального та виховного процесів. За Законом України “Про освіту” “навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.”

Історично обставини склались так, що більшість дитячих громадських формувань членів ФДО України діють при закладах освіти: у школах, центрах дитячої творчості, палацах дітей та юнацтва тощо. За Законом України “Про освіту” “належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об’єднань громадян, членами яких вони є”.

Первинна дитяча організація заключає угоду з керівництвом навчального закладу про спільну діяльність.

Поява дитячого гурту у школі зумовлена об’єднанням дітей, котрі прагнуть займатись громадською роботою у вільний від навчання та сімейного виховання час, та дорослих, які ці починання згідні підтримати, навколо цікавих, корисних справ, що допомагають пізнавати навколишній світ, розкривати власний творчий та інтелектуальний потенціал, здібності. Головними елементами існування дитячого гурту є романтика, гра, пошук, лідерство. Дитяче громадське середовище є для дитини полем розкриття її лідерських можливостей, розуміння свого місця у людських стосунках, виховання потреби бути корисним людям, суспільству, державі.

Найголовнішою ознакою існування дитячої структури є дитяче самоврядування, яке можливе лише у дитячій спільноті: штаби цікавих і корисних справ, прес-центр, штаб “Лідер”, штаб витівників “Грайлик”, штаб “Затишок”; дитячі змагання тощо. Самоврядування у дитячому громадському середовищі як сучасний прецедент виховання соціально-активного, обізнаного на законах спілкування, лідерства та пасиву, майбутнього громадянина, особистості, яка у перспективі зможе стати повноцінним державним, політичним, громадським діячем, вірно вирішить задачу вибору майбутнього фаху, свого місця та ролі в суспільстві.

Самоврядування, добровільність, варіативність справ дитячого громадського гурту не можуть підмінятися жодними формами шкільного управління. Адже дитяче громадське самоврядування – це принцип діяльності дитячого громадського формування, який поєднує ритуали, закони, програми, систему доручень того самого дитячого осередку, а учнівське управління – це комплекс заходів, що використовує активний потенціал учнів у навчальному, виховному процесі, воно поширюється у виховному процесі школярів, системах заохочення до навчання.

Дитячі громадські формування, що діють у навчальних закладах, не мають права втручатися до освітнього процесу, давати оцінку якості навчання, успішності школярів, адже вони не є організаціями управління дітьми, поділу на “кращих” і “гірших”. Вони не можуть підмінювати органи учнівського самоврядування, а повинні співпрацювати у питаннях організації вільного, позашкільного часу, обирати програми, проекти заходів, що допомагають дітям одержувати додаткові знання, практичні навики, залучати до цікавих і корисних справ дитячого громадського осередку учнів початкових класів (організації-супутники), дітей з особливими потребами (шефські або змішані загони), організовувати шефські акції (акція “Вчитель не повинен бути самотнім” тощо).

Дитяче громадське формування, що діє на базі закладу освіти, вільне від чітких вимог до свого устрою, у виборі справ, цікавих дітям-членам організації, форм і методів своєї роботи, незалежно від виховного процесу, що здійснюється у школі.

Дитячі громадські формування у школі:

– дитяча, піонерська громадська організація;

– дитяче громадське об’єднання за інтересами, програмами, спільними захопленнями дітей;

– тимчасові дитячі формування.

Дитяча громадська організація, що діє на базі закладу освіти – це самодіяльне, самоврядне на підставі єдиних вимог (ритуалів, принципів, законів, програм), рівноправне об’єднання дітей і дорослих для спільної діяльності щодо реалізації та захисту прав дітей, створення умов їх творчого розвитку, виховання.

На сучасному етапі дитячі громадські організації у навчальних закладах представлені:

– традиційними піонерськими, де діють ради дружин, загонів, штаби справ тощо;

– ігровими дитячими організаціями (галактики, флотилії тощо), де діють ігрові органи і структури дитячого самоврядування: екіпажі, штаби, командні пункти тощо;

– організаціями-моделями державного устрою (держави, міста, де існують дитячі законодавчі, виконавчі і навіть судові органи).

Дитяче громадське об’єднання у школі – це формування дітей, що об’єднуються на підставі спільності інтересів, свого розвитку, самореалізації, захисту прав, за ініціативою, участю та при підтримці дорослих.

САМОВРЯДУВАННЯ У ДИТЯЧІЙ ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКА ДІЄ НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Дитяча громадська організація створюється дітьми і дорослими за принципами добровільності, самодіяльності, спільності інтересів, корисних, цікавих справ.

Діти об’єднуються заради задоволення своїх інтересів, спілкування, самореалізації своїх можливостей, власних дій щодо себе, своїх ровесників, суспільства, одержання корисних для себе знань, вмінь, участі у колективних справах. Дорослі спільно з дітьми створюють громадські формування з метою участі у соціально-громадянському вихованні підростаючого покоління.

Дитяча громадська організація – єдина соціальна інституція суспільства, об’єднавшись в якій, діти діють від власного імені, приймають власні рішення у своїх інтересах. Діти мають реальну можливість самовиховання, самодіяльності, самовираження, самоствердження, саморозвитку, поряд з якими існує педагогічна підтримка, яка обумовлена співпрацею, співдружністю, передачею соціально-громадського досвіду дорослим дітям. Дитяча громадська організація діє у вільний від навчання, родинних обов’язків час. Більшість дитячих громадських організацій діє на базі навчальних, позашкільних закладів, але вони не обов’язкові для всіх дітей.

Первинні дитячі громадські формування, що входять до складу членів ФДО України, різноманітні за своїм устроєм, видами органів дитячого самоврядування, програмами, ритуалами тощо. Найпоширеніші з них:

– традиційні дитячі громадські організації (піонерські дружини), якими керують ради (штаби) дружин, у яких існують чіткі структурні підрозділи (загони, групи), діють чіткі статутні норми, закони, системи дитячих доручень, справ. Дорослі у таких організаціях відіграють роль консультантів, координаторів, співуправлінців. Пріоритетною є діяльність дитячого активу. Первинні дитячі організації (піонерські дружини) формують місцеві дитячі (піонерські) організації, спілки.

– Дитячі громадські об’єднання (за інтересами, тематикою, спеціалізацією, місцем проживання, об’єднання клубів, секцій тощо). Об’єднання, як правило, створюються за ініціативою дорослих, керівництво відбувається за принципами співуправління, до складу органів управління обираються діти і дорослі. Об’єднання обирають спеціальні, тематичні напрямки своєї діяльності.

– Останнім часом поширюються дитячі громадські організації, що імітують державний устрій країн: шкільні республіки, держави дитинства, країни хлопчиків і дівчаток, казкові країни тощо. Керівні органи таких формувань – парламенти, уряди. Дорослі члени організацій діють як консультанти, координатори.

– Ігрові організації створюють у дитячому формування цікаву структуру первинних мікро груп, органів управління, змагання, систему заохочень, програмну ігрову діяльність. Наприклад, дитяча організація “Веселкова галактика” має первинні групи – екіпажі, космічні кораблі; орган самоврядування – центр управляння польотами, до якого входять діти і дорослі, обрані екіпажами; екіпажами керують капітани. Члени екіпажів мають конкретні доручення: “чистюлька”, “помагай”, “лоцман”, “грайлик”, “юнпрес”, “зв’язковий зі світом дитячих прав”, “рятівник”, “фотокор”, “паперовий майстер” тощо. Екіпажі мандрують галактикою веселкових справ, відвідуючи планети “Помагай”, “Берегиня”, “Котигорошко”, “Краю мій лелечий”, “Повір у себе”, “Лідер”, “Червона калина”. За участю в справах на планетах центр управління польотами нагороджує екіпажі зірками кольорів планет. На борту екіпажу (його інформаційний куточок) за рік збирається веселкове сузір’я цікавих і корисних справ. Кращим у річній мандрівці галактикою стає екіпаж, який зібрав найбільше зірок, визначаються і кращі екіпажі-майстри планет програм-орієнтирів ФДО України.

Дитяча громадська організація не може презентуватись у навчальному закладі будь-яким органом управління, навіть ігровим (парламентом, урядом, асамблеєю, віче), якщо при навчальному закладі не створена організація, об’єднання дітей і дорослих, за статутними законами, програмами діяльності, символікою тощо.

Дитячу громадську організацію від будь-якого іншого дитячого формування відрізняє дитяче самоврядування, самодіяльність, добровільність вступу, виходу.

Самоврядування у дитячій громадській організації – це система діяльності органів дитячого самоврядування, існування конкретних дитячих доручень, обов’язків, можливість вибору справ, заходів, спрямованості діяльності дитячої громадської організації.

У навчальних закладах діють різноманітні формування учнівського управління (спів-, само-): дитячі шкільні ради, учнівські комітети, шкільні парламенти, учнівські уряди тощо.

Органи самоврядування дитячого громадського формування не можуть підміняти шкільні, учнівські формування.

Дитяча громадська організація може бути представлена у шкільних, учнівських структурах, тому що члени дитячої громадської організації є часткою учнівського колективу.

Важливим для сьогодення виховного процесу в навчальних закладах є педагогічне розуміння особливостей дитячого громадського руху:

дитяча громадська організація – самодіяльне формування;

керують дитячою громадською організацією діти і дорослі – члени цієї організації, що обрані до власних керівних органів; контролюють її діяльність

власні органи контролю;

дитяча громадська організація – це формування, що діє у вільний час, використовуючи базу закладу освіти;

дитяча громадська організація співпрацює з керівництвом навчального, позашкільного закладу, педагогічною радою, батьківською громадськістю,

реалізуючи спільні програми, проекти або уклавши угоду про співпрацю; дитяча організація бере участь у вирішенні різноманітних проблем дітей,

навчального закладу;

дитяча громадська організація – організація дітей: вона не може бути організацією управління дітьми, не може бути організацією для дітей.

Необхідно звернути увагу на норму Закону України “Про освіту” щодо діяльності дитячих громадських формувань: ст. 8 “Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти”, п.4 “Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об’єднань громадян, членами яких вони є”.

Керувати (координувати) діяльністю дитячої громадської організації може педагог у разі його членства в організації та обрання до керівного органу.

Програмна діяльність дитячої громадської організації може бути складовою виховного процесу навчального закладу у разі, якщо вона розрахована на членів цієї організації та дітей, дорослих-учасників програм, проектів дитячого формування.

Система дитячого самоврядування – перший урок громадської, соціальної активності дитини, урок розуміння своїх прав, громадянських обов’язків, патріотизму, причетності до справ суспільства, виховання у дітей потреби бути корисними людям. Важливо, щоб цей урок був відкритим, чесним, зрозумілим дитині, не можна його підмінювати одноразовою грою у самоврядування (день, тиждень самоврядування), грою у виконавчі, законодавчі органи управління, грою, в якій точка зору дитини, її максималізм стануть конфліктними.

Федерація дитячих організацій України